İnsan Psikolojisi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Etkili İletişim
  4. »
  5. Etkili İletişim

Etkili İletişim

admin admin - - 10 dk okuma süresi
176 0
Etkili İletişim

Etkili İletişim

İletişim; duygu, düşünce ve fikir alışverişinin kişilerarası aktarımına denir. Etkili İletişim için; empati ve jest ve mimikler önemli rol oynar.

İletişim canlıların hayatlarını kolaylaştırabilmesi için etkileşim halinde bulunmaları halidir. İnsanı diğer canlılardan ayıran en büyük etkendir iletişim. İnsanlar duygularını, düşüncelerini paylaşabilmek için iletişim kurmaya ihtiyaç duyar. Sözlü ve sözsüz olarak iki tür iletişim vardır.

İletişim Türleri

Sözlü İletişim; insanların kelimeleri daha etkin kullandığı ve karşıdan gelen mesaja doğrudan dönütü olan en sağlıklı iletişim biçimidir.

Bu iletişim türü genellikle yüz yüzedir. Dil aracılığı ile anında dönüşlerin olduğu, fikir alışverişinin sohbet edasında ilerlediği, iletişim halinde olduğun insanın jest ve mimiklerinden daha anlaşılabilir bir iletişim olması da bu iletişim metodunun aslında ne kadar net, anlaşılır ve daha kolay olduğunu ortaya koymaktadır.

Sözlü iletişim yüz yüze değilse bile,  iletişim kurduğunuz kişinin; ses tonu, konuşmalarında yapmış olduğu vurgular,  bahsetmiş olduğu konunun ne derece önem arz ettiğini gösterir. Sözlü ifadelerinde iletişim halinde olduğunuz kişinin jest ve mimiklerini göremiyor olsanız da bu bahsettiğim etkenler ile tahmin edebiliyor olmanız yine sözlü iletişimin farkını, diğer iletişim türlerine göre daha akıcı ve anlaşılabilir olduğunu ortaya koyacaktır.

Yazılı iletişimde görseller ile desteklenen bir iletişim söz konusudur.  İfadeler yazılı, verilmek istenen mesaj dolaylı, sürükleyici ancak uzun bir anlatımla anlatıldığı için sözlü iletişime nazaran yalın değildir.

Etkili İletişim Türleri
Etkili İletişim Türleri

İletişimin Öğeleri

Etkili İletişim ile birlikte iletişim öğelerini de tanıyalım.

Kaynak (gönderici): Mesajı gönderen kişi ya da topluluk. Düşünce ve duygularını iletmek isteyen kişi.

Alıcı: Göndericinin iletmek istediği mesajı alan kişidir.

İleti: Kaynağın alıcıya göndermek istediği mesaj içeriğidir. Göndericinin iletmek istediği duygu ve düşünceler.

Kanal (oluk): İletişimin sağlandığı yoldur. Sözlü iletişimde bu telefon, yazılı iletişimde bu bir mektup ya da bir mesaj kanal olabilir. Mesajı iletme yoludur.

Dönüt: Alıcının kaynağa dönüşüdür. Olumlu ya da olumsuz vermiş olduğu cevaptır.

Bağlam (çevre): İletişimin gerçekleştiği ortamdır. Yüz yüze, telefonda, sosyal medyada gibi.

Ayrıca ikili iletişimlerde kişiler arası şifreleme söz konusuysa anlatılan durum bu iletişimde bu şekilde daha anlaşılırsa, her iki kişi için anladığı dilden sesler vs. varsa belirli kurallar dahilinde olan bu iletişime de kodlama denir.

İletişimin Öğeleri
İletişimin Öğeleri

Sözlü ve Yazılı İletişim Araçları

Sözlü iletişim araçları; konferanslar, sempozyumlar, münazaralar, açık oturumlar, seminerler, forum, tartışmalar, panel, röportaj, mülakattır. Bunlar arasında en yaygın olanları mülakat ve seminerlerdir.

Sözlü iletişimde adeta köprü görevi gören bu araçlar iletişimin akıcılığında büyük etkendir. Bu iletişimde iletilmek istenen mesaj; anlaşılır, yalın ve nettir. Jest ve mimiklerin iletişimi kuvvetlendirdiği gerçeği sözlü iletişimi daha anlaşılabilir ve sağlıklı kılar.

Yazılı iletişim araçları; gazeteler, dergiler, resmi yazılar, el ilanları, broşürler, kitaplardır.

Beden Dili ile Kurulan İletişim

Sözsüz iletişim; beden dilinden ibarettir aslında. Dil kullanmadan jest ve mimiklerinizin iletişim ortamında kişilere yansıması durumudur. Tek bir kelime etmeden de kendinizle ilgili birçok mesaj verirsiniz aslında.

Beden dilini okuyabilmek insan ilişkilerinizde iletişimlerinizin daha kuvvetli olmasını sağlayacaktır. Beden dili okumak da Etkili İletişim yöntemlerinden biridir.

Sözsüz iletişimin türlerine örnek olarak beden dili başlığı altında;  ses tonu, yüz ifadeleri, dokunma, göz teması, vücut hareketleri, mimiklerden ibarettir.  Sözsüz iletişimi kuvvetli kılan bu ifadeler birçok mesaj verir.

Beden dilinde yüz ifadeleri çok önemlidir. Hangi duyguyu yaşadığınızı yansıtan yegane ifade olduğu gibi yüzünüzdedir. Mutlu, üzgün, kızgın ya da neşeli olduğunuzun mesajını verir ve yüz ifadesi evrenseldir. Kültürler arasında değişkenlik göstermez. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun insanlar yalnızca dil ile iletişim kurmaz. Jest ve mimikler de ne hissettiğimizi, yüz ifademizle karşıya ileti olarak gönderir.  Hissettiğimiz duyguyu yüz ifadelerimiz ile karşı tarafa net geçirdiğimiz için sözsüz iletişimi başlatmış oluruz.

Beden Dili
Beden Dili

Göz kontağı kurmak iletişimde önemli olan bir diğer unsurdur. “Gözler kalbin aynasıdır” derler çünkü ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü ele verirler hemen. Belki bir tavırla bunu değiştirmek isteriz çoğu zaman ama başarısız oluruz.  İletişimde göz teması ikna için de çok önemlidir.

Ses tonu;  iletişimde neyi nasıl hissettiğinizin mesajını verir. Bir konudaki ciddiyetiniz, alaycı edanız ya da nüktedan yaklaşımınız ses tonunuzdan belli olacaktır.

Dokunma; el sıkışmaları, omuza dokunmalar, sırt sıvazlamalar gibi birçok sözsüz davranış aslında söylenecek sözden daha etkilidir iletişimde birçok güzel duygunun dokunarak karşıya geçişidir.

Vücut hareketleri ve mimikler; giyilen kıyafetten tutun oturuşunuz, kalkışınız, duruşunuz, bakışınız dışarıdan sizin hakkınızda birçok şey söyler aslında. Mimiklerimiz kültürel anlamda bakıldığında farklı anlamlar taşıyabilir ama verilmek istenen mesajı aynı kültürü paylaşanlar için anlamak çok da zor olmayacaktır.

Dilin İşlevleri

Etkili İletişim ile birlikte dilin işlevlerine göz atacak olursak; dilin işlevlerini; bir Rus bilimci olan Roman Jakobson ortaya koymuştur.

Bunlar;

Göndergesel İşlevi: İletilmek istenen mesaj nesnel yargılar içerir. Dilin bilgi verme işlemi de diyebiliriz. Bir konu hakkında yapılan açıklama nesnel yargılar ile desteklenerek ortaya konulmuşsa burada kesinlikle dilin göndergesel işlevi kullanılmıştır diyebiliriz.

Örnek: Fatihin İstanbul’u fethettiği yaş yirmi birdir. Bu nesnel yargı içeren bir cümledir. Öznel yargılarda olduğu gibi kişiden kişiye değişen bir düşünce söz konusu değildir. Yargılar nettir, bilimseldir, tek bir gerçek vardır.

Heyecana Bağlı İşlevleri: Burada dilin göndergesel işlevinin tam aksine öznel bir anlatım hakimdir. Yani göndericinin iletiye yüklemiş olduğu duygu ve düşünceleri hakimdir. Dilin heyecana bağlı işlevini; lirik şiirlerde, özel mektuplarda, öznel betimlemelerde sıklıkla görebilirsiniz.

Örnek; Bence bu konuda daha olumlu bir yaklaşım sergilemeniz gerekirdi. Kendi düşüncemi paylaşınca bana göre yani öznel olanı ortaya koymuş olurum.

Dilin İşlevleri
Dilin İşlevleri

Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi: Gönderici alıcıyı harekete geçirmek istediği bir iletiyi sunar. İleti burada neredeyse bir çağrı amacı niteliğindedir. Alıcının yapmasını istediği eylemi alıcıya iletir.

Örneğin; genelgeler, reklam metinleri, ilanlar daima dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi yoluyla hazırlanır.

İletilen mesajda içerik nettir yapılması beklenir. Örnek: Bana bu reklam filmini çek ve haber ver.

Kanalı Kontrol İşlevi: Gönderici ile alıcı arasında geçen iletinin sürdürülebilirliği, anlaşılır olması, iletişimin kesilmesinden çok bu iletinin her ikisi arasında devam ettirilebilirliği önemlidir. Flörtler arasındaki iletişimlerde, törenlerde vs. dilin bu işlevi sıklıkla kullanılır.

Örnek: Sevgilim, bu konuda beni anlıyorsun değimli? Gibi alıcıya iletilen mesajın anlaşılabilirliğini kontrol etmek de denilebilir.

Üst Dil İşlevi: Bir ileti herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla düzenlenmişse burada (üst dil işlevi) dil ötesi işlevde kullanılmıştır. Bilimsel konu ya da metinlerde öğretme amacı ile yapılan konuşmalarda sıklıkla karşımıza çıkar. Başka bir deyişle bu şu şekildedir gibi örneklerle bunu daha iyi ifade edebiliriz aslında.

Örnek: “Ben bu kelimeyi yan anlamda kullandım ama başka bir deyişle söyleyecek olursam gerçek anlamı ile kullanmadım” gibi. Dil hakkında bilgi verirken başka bir iletiyi açıklar niteliktedir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir