İnsan Psikolojisi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Psikoloji
  4. »
  5. Kültürel Psikoloji

Kültürel Psikoloji

admin admin - - 3 dk okuma süresi
48 0
Kültürel Psikoloji

Kültürel Psikoloji

Kültürel psikoloji; temel olarak kültürel ve sosyal akış düzeni içerisinde bilinç ve tinsel yapıların birbiriyle nasıl etkilendiği ve hangi şekillerde etkilendiğini araştırmaktadır. Kişilerin benliklerini, kimliklerini, duygularını, kişilerin içerisinde bulunduğu çevre ve kültür ile beraber ele almaktadır. Bu nedenle de insanlar bulundukları yapılardan bağımsız olarak ele alınamadığı gibi bu alanlar da insansız olarak ele alınamamaktadır. Her birey bulundukları kültür ve çevre içerisinde biricik durumdadır. Bu da kültür psikolojisinin en önemli noktalarından birisini oluşturmaktadır.

Wilhelm Wundt kültürel psikolojinin babası şeklinde kabul edilmektedir. Kültürel psikolojiye nazaran daha çok psikoloji teorileri ve yöntemleri ile kıyaslandığında alternatif olarak ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Bu tanım, psikoloji alanında uzmanlaşmış olan çok sayıdaki uzman tarafından kültürün şeklinin tanımlanmasıyla olmuştur. Kültürel psikolojiyi yerel kültürel psikoloji ve genel kültürel psikoloji olarak ikiye ayırmak mümkündür. Kültürel psikoloji kültür ve psikoloji arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Kültürel psikoloji çalışmalarını yürüttüğü kültüre ilişkin inceleme ve analiz ve incelemeler gerçekleştirmektedir.

Kültürel Psikoloji
Kültürel Psikoloji

 

Kültürel Psikoloji neleri inceler?

Kültürel psikoloji sosyal ve kültür alanlarında yaşanan akış ve yapı üzerine insanların zihin ve bilinçlerinin birbirini karşılıklı olarak nasıl ve ne şekilde etkilediğini incelemektedir. Kültürel psikoloji; kültür içerisinde yetişmekte olan insanlarda kültürün insanlar üzerinde oluşturduğu etkiye odaklanmaktadır. Kültür; insan davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını etkilemektedir. Bu noktada etki eden temel nokta kültürün kişilerin alışkanlık ve gelenekleri üzerinde etkili olmasıdır. Kültürel psikoloji, psikolojik süreçlerde ortaya çıkacak olan çıkış noktalarının ve ilerisinin kişilerden ziyade kültürler tarafından ortaya çıktığını savunmaktadır.

Kültürel psikolojiyi diğer bir ifadeyle belirlenmiş bir kapsam çerçevesinde faaliyet göstermekte olan insanların başkalarından ziyade belirli biçimlerde hareketlere geçmelerinin nedenlerini açıklamaktadır. Kültürel psikoloji belirli kültürlerde kendisini göstermekte olan sorunların tespit edilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda ortaya konulan bu sorunların araştırılmasını sağlamayı, kültürel çoğunluk sağlanarak global düzeye ulaşılmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Kültürel Psikoloji Neleri İnceler?
Kültürel Psikoloji Neleri İnceler?

Kültürel Psikoloji araştırma yöntemleri nelerdir?

Kültürel psikoloji alanında uzmanlaşmış olan psikologlar, kültürler arası düzeyde faaliyet göstermekte olan psikologlara nazaran deneysel ve yarı deneysel çalışmaları daha az kullanmaktadırlar. Kültürel psikoloji bir kültür içerisinde yer alan günlük pratiklerin doğurduğu sorunlara ilişkin araştırmalar gerçekleştirmektedir. Bu nedenle söz konusu alana yönelik araştırmalar gerçekleştirmektedir.

 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir